Novinky Hipoterapia Jazdecký klub Veterán klub Program Ubytovanie
Ceny Galéria 2 % Kontakt
hipomacovPROGRAM ZDRUŽENIA HIPO MAČOV PRE ROK 2017

Apríl
   
29.4.2017 - Máčovské gazdovské dvory
            obhliadka gazdovských dvorov,
ukážky mlátenia obilia cepami a mláťačkou
            jazdenie na koni, vozenie na vozoch, chytanie cvíčal, pálenie smoly, pradenie nití
            a rôzne iné techniky z bežného života našich predkov
            kontakt: Anton Blaho st. - 0905 805 614

Jún
   
10.6.2017 - TRAKTORY MÁČOV
            VI. ročník zrazu veteránov traktorov, áut nákladných-osobných, motoriek a inej techniky
            ukážka strojov, ukážka zručnosti na trati
            súťaž jazdcov na dráhe
            kontakt: Anton Blaho st. - 0905 805 614

August
   
26.8.2017 - Festival pastierskej kultúry
            II. ročník Festivalu pastierskej kultúry
            strihanie oviec, spracovanie vlny, ukážky výroby syrov a bryndze, výstavy, tvorivé dielne
            kontakt: Anton Blaho st. - 0905 805 614

© 2017 Hipo Mačov